Terma & Syarat

Terma & Syarat

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web Sajdamat Malaysia. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan sebarang perkhidmatan.

Terma dan syarat boleh berubah pada bila-bila masa. Kami berhak untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian terma dan syarat ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan pada laman web kami.

Anda bertanggungjawab untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web berikutan pengeposan sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Dasar Pertukaran

Kami tidak menyediakan bayaran balik, tetapi anda boleh menukar produk ini dengan barang yang sama JIKA ITU DITERIMA ITEM dalam masa 7 hari setelah menerima produk dengan beberapa syarat; Item yang dikembalikan mesti berada dalam keadaan ORIGINAL mereka, yang termasuk pembungkusan.

Semua barangan akan diperiksa apabila pulangan. Yuran pemulangan pos akan dikenakan oleh pelanggan. Ia adalah tanggungjawab para pelanggan untuk memastikan pakej tiba kembali ke Sajdamat Malaysia. Barang-barang pemulangan yang hilang tidak akan dikendalikan oleh Sajdamat Malaysia melainkan bukti bukti pos disediakan.